Danh mục: Hosting/Domain

Giới thiệu các bài viết được cập nhật cho chủ đề Hosting, Domain, Server, VPS và các thủ thuật đặc biệt.

Hosting/DomainWebsite

Bunny CDN giúp gì cho các website của mình

Mặc dù website đã bật cached, nén zip, lướt trên máy tính và điện thoại thì có vẻ nhanh nhưng thực tế thì như trong hình. Bởi lẽ, cho dù bạn lưu cached bằng plugin hoặc memcached hoặc cách nào đi nữa cũng đều lưu lại trên hosting/server đó, nhưng nếu dùng CDN, cached này sẽ được phân phối ra toàn thế giới, kể cả ở Việt Nam cũng sẽ lưu cached này.