Danh mục: Google Platform

Google PlatformQuảng cáo

Xóa, gỡ bỏ quyền truy cập vào 1 tài khoản Google Ads bị hủy (cancelled)

Do nhiều người nhầm lẫn tài khoản GG Ads đi theo tài khoản GG, nên trước kia có có hạ sách ‘xóa hẳn tài khoản GG’ để xóa tài khoản GG Ads, nhưng thực tế, tài khoản GG Ads này được tách rời. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ quảng cáo, thì GG sẽ liên kết tài khoản GG của bạn với 1 tài khoản Ads mới tinh, và khi không muốn quảng cáo nữa, bạn chỉ cần gỡ bỏ liên kết này là được.