Chuyển tên miền từ nhà cung cấp khác về Namesilo

Chuyển tên miền từ nhà cung cấp khác về Namesilo
Hosting/DomainWebsite

Để chuyển 1 tên miền bất kỳ về Namesilo, bạn cần có Authorised Key được gửi từ nhà cung cấp tên miền hiện tại, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn lấy chuyển tên miền hoàn toàn về Namesilo.

Liên hệ nhà cung cấp hiện tại unlock transfer và lấy Authorised Key

Mình có một tên miền .com, đăng ký qua PA Việt Nam và đang gần hết hạn, thay vì gia hạn tiếp mình lại chọn chuyển tên miền khỏi PA Việt Nam. Trong đó có 2 điểm mà bạn có thể chắc chắn rằng (1) Việc chuyển tên miền sẽ phải tốn phí, phí này là 8,99$ và trả cho Namesilo và (2) Thời gian hết hạn tên miền được gia hạn 1 năm + số ngày chưa sử dụng. Ví dụ, tên miền của bạn hết hạn trong 7 ngày nữa và hôm nay bạn đã chuyển tên miền, thì thời gian hết hạn tên miền sẽ là 365 + 7.

Toàn bộ email của quá trình chuyển tên miền
Mail 1. Authorization Key từ PA
Mail 2. Thanh toán tiền gia hạn tên miền
Mail 3. Xác nhận chuyển tên miền
Mail 4. Mail phản hồi về việc tên miền đã được chấp thuận chuyển
Mail 5. Mail thông báo hoàn tất chuyển tên miền

Sau khi có được Authorization Key từ PA Việt Nam, bạn hãy vào website https://www.namesilo.com/domain/transfer-domains và nhập tên miền cần chuyển kèm theo Authorised Key.

Nhập tên miền cần chuyển vào đây, sau đó tiến hành thanh toán gia hạn tên miền (và nhận được mail 2).
Nếu bạn nhập sai Authorization Code tại bước này, Namesilo vẫn không thông báo kết quả ngay mà phải đợi sau khi bạn thanh toán chuyển tên xong thì họ gửi lại một email thông báo.
Email thông báo “Nhập sai Code” và bạn cần vào đây để tiến hành nhập lại code.
Link: https://www.namesilo.com/account_transfers.php

Tiến hành chuyển tên miền

Tại bước này, tên miền vẫn chưa được chuyển dù đã thanh toán, bạn sẽ nhận được email thứ 3 về việc xác nhận chuyển với nội dung là “Trong vòng 14 ngày nếu không xác nhận, thì tên miền sẽ không được chuyển qua Namesilo”. Sau khi bấm vào đường link để xác nhận, bạn sẽ được chuyển hướng tới màn hình website dưới đây.

Chọn YES phần “Approve Transfer” và nhấn SUBMIT

Tới bước này, mọi việc gần như hoàn tất và bạn có thể sẽ chờ 5-6 ngày để hệ thống tự động cập nhật thông tin.
Nếu tên miền của bạn bị từ chối bởi nhà cung cấp hiện tại do các lý do nghiêm trọng hoặc đồng ý chuyển thì một email thứ 4 sẽ thông báo cho bạn về 1 trong 2 khả năng này.
Thông thường, nếu tên miền đã được chấp thuận cho chuyển đi thì khả năng cao là sẽ nhận được thông báo chấp nhận chuyển sau chục phút.

Và bạn sẽ nhận được một email cuối cùng về việc chuyển tên miền thành công, lúc này, còn chần chờ gì nữa, hãy vào website whois.domaintools.com và nhập tên miền của bạn để xem đã được cập nhật thông tin mới chưa nhé.