Tài liệu khóa học Fundamentals: Selling Digital dành cho Agency Google 2019

Tài liệu khóa học Fundamentals: Selling Digital dành cho Agency Google 2019
Google PlatformQuảng cáo

Google vừa tổ chức khóa học Fundamentals: Selling Digital 2019 dành cho các Google Partner Premier ở Hồ Chí Minh vào tháng 08 này.

Khóa học chủ yếu cung cấp các kiến thức và kỹ năng tư vấn dịch vụ Google Ads dành cho các bạn phụ trách tư vấn bán hàng dịch vụ Google Ads ở Việt Nam.

Nội dung xoay quanh các yếu tố kỹ thuật, kinh nghiệm, chia sẻ các thủ thuật trong tư vấn bán hàng,… nhằm trang bị các kỹ năng mềm cần thiết để tự tin trả lời các câu hỏi khó của khách hàng, tăng khả năng được khách hàng chấp nhận đề xuất và xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng.

Khoá học cũng giới thiệu đến các đại lý mô hình bán hàng “Nhà cố vấn đáng tin cậy” được chính các nhân viên Google trên toàn thế giới áp dụng. Đây là chiến thuật mà nhà bán lẻ BestBuy áp dụng để vượt bão cuộc đối đầu với Amazon để hồi sinh tại Mỹ. 

Tài liệu

Thông tin chương trình