Xóa, gỡ bỏ quyền truy cập vào 1 tài khoản Google Ads bị hủy (cancelled)

Riêng với giao diện 2023 này, bạn bấm vào Admin (1) chọn Access and security, và bấm vào 'Remove access' (3) như hình dưới đây.
Google PlatformQuảng cáo

Thông thường, vì lý do nào đó bạn muốn hủy tài khoản Google Ads mới lập hoặc đang sử dụng, thì tài khoản Google Ads này được chuyển sang trạng thái Cancelled (Hủy) nhưng vẫn còn hiện diện mỗi khi chúng ta đăng nhập vào https://ads.google.com/. Mục đích là để mỗi khi bạn suy nghĩ lại và muốn khôi phục tài khoản GG Ads này, bạn chỉ cần Reactive (khôi phục) trong phần cài đặt.

Nhưng nếu bạn thực sự từ bỏ tài khoản GG Ads này và không muốn thấy nó nằm trong danh sách tài khoản nữa, thì bạn sẽ cần làm theo hướng dẫn dưới đây.

(*) Do nhiều người nhầm lẫn tài khoản GG Ads đi theo tài khoản GG, nên trước kia có có hạ sách ‘xóa hẳn tài khoản GG’ để xóa tài khoản GG Ads, nhưng thực tế, tài khoản GG Ads này được tách rời. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ quảng cáo, thì GG sẽ liên kết tài khoản GG của bạn với 1 tài khoản Ads mới tinh, và khi không muốn quảng cáo nữa, bạn chỉ cần gỡ bỏ liên kết này là được.

Truy cập vào tài khoản đã Cancelled (Hủy) và Gỡ bỏ quyền truy cập

Ở giao diện cũ, bạn tìm đến Tools & Settings > Setup > Account access và bấm vào ‘Remove Access’. Riêng với giao diện 2023 này, bạn bấm vào Admin (1) chọn Access and security, và bấm vào ‘Remove access’ (3) như hình dưới đây.

Riêng với giao diện 2023 này, bạn bấm vào Admin (1) chọn Access and security, và bấm vào 'Remove access' (3) như hình dưới đây.

Sau vài giây, một email thông báo sẽ gửi đến bạn với nội dung “Quyền truy cập vào tài khoản GG Ads đã được thu hồi.

Sau vài giây, một email thông báo sẽ gửi đến bạn với nội dung "Quyền truy cập vào tài khoản GG Ads đã được thu hồi.

Trên đây là hướng dẫn nhanh về việc ‘Gỡ bỏ quyền truy cập vào tài khoản Google Ads’ hay hiểu theo cách thông thường là ‘Xóa hẳn tài khoản Google Ads’. Hi vọng bạn sẽ thích nội dung này.